خانه > استان ها > بوشهر > دیلم

سایت همسریابی دیلم

نکته: سایت همسریابی دیلم تنها در زمینه ازدواج دائم فعالیت می کند و در ارتباط با صیغه، ازدواج موقت و دوست یابی فعالیتی ندارد.

برای ثبت نام کلیک کنید

غروب 35 ساله:

علیرضا 37 ساله:

ابراهیم 37 ساله:

علی 32 ساله: من ادمی خوش اخلاق مذهبی معمولی هستم واز همسرم توقع زیاد دارم که همیشه همراه من باشد

حمید 32 ساله:

سیدعلی 48 ساله: مذهبی مقیدهستم جهان وطنی هستم شدیدن غیرتی هستم دوست ندارم زن بنده باعث لغزش کسی شود

محسن 42 ساله: من یک ادم معمولی و بی ریا هستم.من نمی توانم از خودم تعریف کنم.

علی 53 ساله: عاشق مطالعه و ورزش هستم/خونگرم وصمیمی/برونگرا و اجتماعی/عاشق سفر.

محسن 31 ساله: من فردی ارام اهل زندكی و متین و جنتلمن مستقل هستم ودوست دارم روی بای خود زندكی كنم

حسین 49 ساله: خونسرد - اهل هنر - پرکار - خوش قیافه نیستم - زیاد اهل معاشرت نیستم - مسافرت را دوست دارم ولی نه زیاد تقریبا دو بار درسال - مذهبی هستم -

رضا 38 ساله: خونسرد انجام بدون کار عجله امید به زندگی فراوان در عین حال مقید به دین

رضا 29 ساله: بهم میگن مغرور

farshid 28 ساله: -------------------------

شاهین 33 ساله:

مهدی 28 ساله: