خانه > استان ها > همدان > سامن

سایت همسریابی سامن

نکته: سایت همسریابی سامن تنها در زمینه ازدواج دائم فعالیت می کند و در ارتباط با صیغه، ازدواج موقت و دوست یابی فعالیتی ندارد.

برای ثبت نام کلیک کنید

قاسم 38 ساله:

مهربان 45 ساله: به دلیل وضعیت شغلی که دارم خواهان همسری دارای توان مالی یاشآغل هستم. یا اینکه شرایطی برای پیداکردن شغل بهتر برای من داشته باشه. میشه دست به دست هم باتلاش و همدلی زندگی خوب وارومی ساخت.اگه خانمی باشرایطی که عرض کردم پیدا بشه مریدشم. ازنظرسلامت جسمی وروحی کاملاخودمو تضمین میکنم.