خانه > استان ها > سیستان و بلوچستان > بنت

سایت همسریابی بنت

نکته: سایت همسریابی بنت تنها در زمینه ازدواج دائم فعالیت می کند و در ارتباط با صیغه، ازدواج موقت و دوست یابی فعالیتی ندارد.

برای ثبت نام کلیک کنید

[تایید نشده] 38 ساله: ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﻧﮕﻔﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﺍﺳﺖ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ، ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ﻣﺮﺍ ﺁﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ، ﺧﻮﺩ، ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ

armin 29 ساله: به خودش برسه

حسن 33 ساله: خوش اخلاق

بلال 28 ساله: