خانه > استان ها > خراسان رضوی > فیروزه

سایت همسریابی فیروزه

نکته: سایت همسریابی فیروزه تنها در زمینه ازدواج دائم فعالیت می کند و در ارتباط با صیغه، ازدواج موقت و دوست یابی فعالیتی ندارد.

برای ثبت نام کلیک کنید

نریمان 32 ساله: من دانشجو هستم

محسن 27 ساله:

[تایید نشده] 31 ساله:

رضوی 41 ساله: فردی معتقد به مبانی دینی ودارای دیدگاهی معنوی واعتقادبه هدفمندی زندگی دارم واینکه همه ابزارهای بشری اعم ازمادی ومعنوی مانند زیبایی ثروت رفاه تنهاوسیله ای برای قرب ال الله هستن لذا اهتمام وتلاش انسانها فقط درمسیر عبودیت وکمک به بندگان خدا معنا پیدا میکند ولذت ورفا وارامش درزندگی موثر درانست

هانا 28 ساله:

مرتضی 39 ساله: اهل سازش روراست

مهدی 30 ساله: روشن فکرم وعاشق همسرم هستم

رضا 23 ساله: