بایگانی ماهیانه: جولای 2015

راههای همسرداری موفق

۱- ازدواج خود را مامن و سر پناه امنی قرار دهید تا در آن زخم های خود را التیام بخشید . به معشوق خود تکیه کنید و بگذارید که او نیز به شما تکیه کند تا بدین وسیله زخم های او نیز التیام یابد

۲- معجون عشق:توجه ، محبت ،قدر دانی،۳بار در روز هر بار ۳دقیقه از معجون عشق به معشوق خود بخورانید تا قلب و روح او را سیراب کنید، سپس ببینید که چگونه مقابل دیدگان شما از خوشحالی ،رضایت و احساس خوشبختی خواهد درخشید.

۳- از روی انتخاب و برخاسته از میل و رضایت ، عشق بورزید نه از سر اجبار و اصرار . فقط با این شرایط است که عشق ورزیدن به تجربه ای رضایت بخش و ارضا کننده تبدیل خواهد شد. گاهی اوقات “نه” گفتن همان گوش دادن به ندای کوچک درونی خودتان و برآوردن آن است.

۴- بگذارید کسانی که دوستشان دارید بفهمند چقدر به آنها عشق می ورزید. هرگز این حقیقت را از آنها مخفی نکنید . هرگز کلمات محبت آمیز خود را برای آینده ای دور” پس انداز” نکنید.هیچ گاه عشق ورزیدن را به تعویق نیندازید و هرگز آنان را که دوستشان دارید ترک نکنید .

۵- هرگز برای عشق ورزیدن منتظر لحظات خاص نشوید . از لحظه لحظه ی زندگیتان به منظور عشق ورزیدن ، آن هم با تمام وجود و از اعماق قلب خود استفاده کنید و بهره جویید .

۶- هر روز سه بار و هر بار برای مدتی ،به همسر خود عشق بورزید . خواهید دید که در طول روز ، همواره به یاد همسرتان خواهید بود . و در خود جاذبه ی بیش تری نسبت به او احساس خواهید کرد . به طوری که در انتظار عشق ورزیدن  بعدی سر از پا نخواهید شناخت .

۷- عشق و نیاز به معشوق را آتشی ببینید که به خرمن جانتان افتاده است . هر بار که به معشوق خود عشق می ورزید تصور کنید این عشق با حرارت و نیاز از دست شما به بدن او منتقل می شود و جسم و جانش را به لذت و سرور مشتعل می نماید و قلب و روحش را با شعف و شادمانی سیراب می کند.

۸- دست کم هفته ای یکبار ، اوقاتی را به تخلیه و حل و فصل تنش های روحی و احساسی تولید شده میان خود و معشوقتان اختصاص دهید . سپس تمامی حقیقت را در مورد احساساتتان با او در میان بگذارید . هر آنچه از رفتار و گفتار او را که تمام و کمال هضم و جذب نکرده اید، دوباره مطرح بکنید و به احساسات او نیز در این باره گوش فرا دهید.

۹- از اهداف روحی و احساسی ای که در ازدواج خود تعقیب می کنید لیستی تهیه کرده و آن ها را با نامزد/همسر خود در میان بگذارید . آرمان هایی را که ازدواج خود به دنبال تحققشان هستید حتما” به اطلاع او برسانید .

۱۰- هنگامی که احساس می کنید در مقابل احساسات نامزد/همسرتان جبهه گرفته اید یا در مقابل آن ها از خود مقاومت نشان می دهید ، لحظه ای بایستید و درنگ کنید . سپس از خودتان بپرسید : آیا او هم با احساسات خود به چیزی اشاره نکرده است که من از روبرو شدن و کنار آمدن با آن سرباز می زنم .

۱۱- با دیدگان خود به معشوق خود عشق بورزید . بیاموزید که چگونه آگاهانه و با هوشیاری به دنبال زیبایی های او بگردید و شکوه ،اعجاز و ظرافت های واقعی و طبیعیش را دریابید .

۱۲- با نگاه کردن به همسر خود او را بستایید و تحسین کنید . با صحبت کردن به همسر خود عشق بورزید و او را شریک زندگی خود در تمامی لحظات بدانید.

۱۳- به چشمان معشوق چنان خیره شوید که گویی نقطه ای ماورای چهره ی جسمانی او را می بینید. با چشم جان خود ، فراتر از جسم فیزیکی معشوق را نظاره کنید تا ماهیت و جوهره ی ذاتی و حقیقی او را ببینید و خویشتن حقیقیش را همان گونه که هست ،دریابید. سپس چشمتان حقایق روشنی را خواهد دید که واژگان هرگز یارای آموختن آن ها را به شما نخواهند داشت . آری فقط در این هنگام است که تمامی حقیقت را ئر مورد او احساس خواهید کرد .

۱۴- هنگامی که نامزد /همسرتان عصبانی و خشمگین می شود او را کودک آزرده و رنجیده ای ببینید که نمی داند چگونه تقاضای همیاری ،آرامش و همدلی کند . این عمل به شما کمک خواهد کرد تا با خشم و عصبانیت از خود واکنش نشان ندهید بلکه با عشق ورزی و پذیرش به او پاسخ دهید .

۱۵- به هنگام عشق ورزیدن،احساسات و عواطف خود را نیز با معشوق قسمت کنید.درونیات خود را با او در میان بگذارید. احساسات خود را به او نشان دهید.هم چنین خواسته ها و نیازهایتان،عمیق ترین احساسات قلبی و نیز عشق خود را با تمامی عمق و وسعت آن به او ابراز کنید.

۱۶- با معشوق به گونه ای رفتار کنید که گویی طفل تازه تولد یافته ای است : شکننده و آسیب پذیر . به جز دوستان ،حامیان و زوج هایی که با عشق متقابل با یکدیگر رفتار می کنند ، شخص دیگری را به اطراف او راه ندهید . درست همان گونه که به جز دوستداران و خیر خواهان کودک تازه تولد یافته تان ، حضور کسی دیگر را پیرامون او تحمل نمی کنید.

۱۷- قلب و روح معشوق را با کلمات و واژه های محبت آمیز و عاشقانه سیراب سازید . جز عشق و محبت و صفا چیز دیگری را به پای او نریزید .

۱۸- هنگامی که با همسر خود صحبت می کنید به جز عشق او از چیزهای دیگر چشم پوشی کنید . با تمام وجود عشق بورزید و بگذارید زندگی شما سراسر عشق و محبت شود .

۱۹- هنگامی که در روابط خود با نامزد / همسرتان با مشکلی مواجه شدید هرگز به روابط عشقی نامشروع پناه نبرید . اگر نسبت به چنین روابطی احساس نیاز می کنید آن را هشداری دال بر این بدانید که ازدواجتان با مشکل روبه رو شده است . از انرژی های خود برای بهبود بخشیدن و یا تکامل ازدواجتان استفاده کنید .

۲۰- ارتباط بیشتری میان خود و معشوقتان برقرار کنید، آن هم نه فقط بین بدن هایتان بلکه میان افکار، قلب ها و روح هایتان . هر چه ارتباط میان خود را قوی تر و عمیق تر سازید بافت ازدواجتان نیز استحکام و دوام بیشتری خواهد یافت .

۲۱- هنگامی که با همسر خود ، روابط زناشویی دارید آن را بزرگداشت و گرامی داشت زندگی و ازدواجتان ببینید و از نیروی آن برای تحکیم این ازدواج استفاده کنید . با این روش می توانید لذت جسمانی صرف را به وجد ، شعف و سرور فیزیکی – جسمانی و نیز احساسی _ عاطفی بدل نمایید .

۲۲- جرات و شهامت روحی آن را داشته۹ باشید که معشوقتان را با تمام وجود دوست بدارید و به او عشق بورزید . او را به درون خود راه دهید و اجازه دهید تا تمامی قسمت های وجودی شما را تمام و کمال – همان گونه که هستید – ببیند : توانمندی ها و ضعف ها ، امید ها و یاس ها ، آرزوها و ترس ها ، “بالغ ” توانمند و آگاه و نیز کودک ترسیده و تنهایتان را .

۲۳- هرگاه خواستید جوهره و ماهیت اصلی عشق را با تمام ژرفایش احساس کنید از همسر خود بخواهید صمیمانه شما را دوست بدارد و عشق بورزید تا ارتباط محبت آمیزتان را دوباره باز یابید .

۲۴-  خواسته ها و نیاز های خود را گرامی و محترم بشمارید . این نیاز ها و خواسته های تان هستند که به شما فرم انسانی و نیز احساس سر زندگی و زنده بودن می دهند . هر چه بیش تر با نیاز ها و خواسته های طبیعی خود در تماس باشید و آن ها را ابراز کنید ، عشق ، شور ، حرارت ، رضایت و غنای بیش تری را در روابط خود تجربه خواهید کرد .

۲۵- بیاموزید جز حقیقت ، چیزی به معشوق خود نگویید . این حقیقت محض ، کامل و بی کم و کاست است که تنها روزنه ی امید ازدواجتان به شمار می رود . حقیقت ، شما را آزاد خواهد ساخت و آزادی نیز به شما این امکان را خواهد داد تا سبکبالانه عاشق شوید و عاشق نیز بمانید .

۲۶-  جادو و اعجاز عشق را چنان میان خود و همسرتان زنده نگه دارید که گویی ، دارای یک ماجرای عشقی همیشگی با او هستید !

۲۷- تمامی سعی و تلاش خود را بکار گیرید تا هر گونه احساسات و عواطف منفی را میان خود و نامزد / همسرتان برطرف کنید . چنان چه این احساسات را حل و فصل نکنید آن را به ارتباط زناشویی بعدی خود نیز انتقال خواهید داد .

۲۸- ازدواج رمانتیک خود را به خدا یا نیرویی برتر بسپارید تا آن را از گزند حوادث و بلاها محفوظ بدارید و به خود نیرو بخشید . همانا این گرامی داشت و بزرگداشت منبع و سرچشمه ی عشقی است که در یکدیگر یافته اید . این همان طلب کردن روشنی و بصیرتی است که برای گسترش و رشد مستمر این هدیه و موهبت الهی بدان نیاز دارید .

۲۹- هنگامی که شما و معشوق در راه عشق خود با مشکلات و سختی هایی روه رو شدید به یاد بیاورید که شما و او به دلایلی همسفر شده اید . فقط برخاسته از این حس عمیق باز شناختن و به یاد آوردن است که می توانید خشم و انزجار خود را هر چه سریع تر تخلیه کرده ،رنجش و آزردگی را پشت سر گذاشته و به بخشش و عشق برسید . سپس دوباره خواهید توانست پیوند جاودانه ی خود را که همواره در زیر این گونه احساسات مدفون بوده ،باز یابید .

۳۰-  عشق ورزیدن را انتخاب کنید . عشق خود را ابراز و آن را با دیگران قسمت کنید . عشق تان را پنهان نکنید بلکه آشکار و روشن نشانش دهید . منتظر نمانید که احساسی تند و آتشین از عشق بر شما چیره شود تا در نهایت اقدامی صورت دهید . بدانید که با برگزیدن عشق ، نه فقط معشوق را خرسند و خوشحال خواهید ساخت بلکه عشق خود را نیز با قوت و عمق بیش تری احساس خواهید کرد و شادی و شادمانی را برای خود به ارمغان خواهید آورد .

۳۱- هنگامی که به دیدگان معشوق خیره می شوید به خود اجازه دهید تا مانع ها ، فاصله ها و جدایی ها را زیر پا گذاشته و در نورید تا پس در یک لحظه ، روح شما و معشوق یکدیگر را لمس کنند .

 ۳۲- کودک ترسیده و آسیب پذیر درون همسرتان را شناسایی کنید . آمال و آرزوهای او را باز شناسید ، عطش خواستن او را سیراب کنید … خوبی های روح او را دریابید … حال ، باز هم ژرف تر بنگرید و به دنبال عشق بگردید . معشوق را نمودی کامل ، خالص و بی عیب و نقص از عشق ببینید .

۳۳- توانایی و قابلیت عشق ورزیدن ، بزرگ ترین موهبتی است که در اختیار دارید . اعجاز حیات و زندگانی را با جشن گرفتن لحظه به لحظه ی آن ، بزرگ و گرامی بدارید . موهبت عشق را با عاشق بودن و ” الگو ” و “مظهر” عشق بودن ارج نهید و گرامی بدارید .

۳۴- برای بروز و ظهور خلاقیت های خود ، فعالیت های خلاق و رضایت بخش مناسبی بیابید تا ازدواجتان به صورت تنها منبع و یگانه تکیه گاه انرژی های خلاق شما در نیاید .

۳۵- هرگز سعی نکنید خود را در مقابل معشوق تحقیر کنید و یا کوچک و ناچیز جلوه دهید . چنان چه قسمتی از بخش های وجودی خود را دوست ندارید یا نمی پسندید ، آن را تغییر دهید . سپس هنگامی که از شما تعریف یا تمجید می کنند به گفتن “متشکرم” اکتفا کنید و هرگز برای تعدیل یا بی اهمیت جلوه دادن نکات مثبت و توانایی های خود چیزی نگویید .

۳۶- خود را متعهد سازید تا بیاموزید آن گونه که معشوق به راستی استحقاق آن را دارد به او عشق بورزید . از او بپرسید : “چگونه می توانم تو را بیش تر دوست داشته باشم ؟” ، “چگونه می توانم این احساس را به تو منتقل کنم که بسیار دوست داشتنی هستی ؟ ”

۳۷- حتما” درباره ی تمامی آن چه شما را ناراحت می کند یا عصبانی کرده با نامزد / همسر خود صحبت کنید .

۳۸- به خود اجازه دهید عشق ورزیدن را بیاموزید . هر آنچه را در باب عشق وجود دارد بشنوید ، بخوانید و یاد بگیرید . هرگز فرض نکنید که در مکتب عشق “همه چیز دان ” هستید .

همسرداری اسلامی

آئين همسر داري در اسلام، و مي توانيم بگوييم که فاطمه زهرا تجسم قرآن بود يعني در قرآن هر چه آيه براي کمالات هست بالاترين درجه اش را شما در حضرت زهرا مي بينيد. حالا خانمها، دخترهاي عزيز، خانمهاي محترم، يک نگاهي بکنند ببينند چقدر با اين خط کشي که امشب من مي گويم اگر هر اندازه به خط نزديک ترند بيشتر خدا راشکر کنند. هر اندازه فاصله گرفته اند ببينيم چقدر فاصله داريم.

۱- حضرت زهرا( سلام الله عليها)، قرآن مجسّم

زهرا (س) قرآن مجسم. قرآن لفظ که شود، مي شود قرآن . و انسان که بشود، مي شود زهرا. چطور؟ در قرآن آياتي داريم مثلاً مي فرمايد که: ۱- «و بالوالدين احسانا» بالاترين درجه احسان فاطمه زهرا بود بقدري نسبت به پدرش احترام مي کرد که پدرش گفت: تو دختري يا مادر، محبت هايي که تو مي کني محبتهاي دختري نيست، محبتهاي مادري است تو ام ابيها هستي تو مادر پدرت هستي. احسانش از مرز دختري فراتر مي رفت وقتي حضرت رسول (ص)، به او فرمود: که بعد از رحلت من نزديک ترين کسي که به من ملحق مي شود تو هستي، خنديد به عنوان مثال پيغمبر الآن دارد از دنيا مي رود فاطمه زهرا پريشان شد، کنار گوشش فرمود: که پريشان نشو من که از دنيا بروم تو فوراً به من ملحق مي شوي. خنديد يعني عروسي که در هجده سالگي، دختر جوان وقتي خبر مرگ را مي شنود مي خندد بخاطر اينکه به پدرش ملحق مي شود. چقدر انسان بايد پدرش را دوست داشته باشد که از جواني و عروسي و داماد و شوهر به راحتي بگذرد و به مرگ لبخند بزند. اين عشق به پدر اگر هم بحث «بوالدين احسانا» هست قله اش زهرا است.

۲- در قرآن داريم «اخبتوا الي ربّهم»، يعني دربست مال خدا باشيد. نه حالا چند درصد خدا چند درصد هم غير خدا، اگر بناست که ما در بست مال خدا باشيم مخبطين باشيم و دربست باشيم دربستي يعني اينکه حتي يک هزارم حواسمان به غير خدا پرت نشود. اگر در قرآن داريم «لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ آل عمران/۹۲» يعني نمي رسيد به بر به نيکي نمي رسيد « حَتَّى تُنْفِقُوا آل عمران/۹۲»ا مگر اينکه انفاق کنيد « مِمَّا تُحِبُّونَ آل عمران/۹۲» هر چه را دوست داريد بدهيد اگر چيزي را دوست داريد به فقير بدهيد. نه حالا اين پيراهن که تنگ شده کوتاه شده رنگش رفته از مد افتاده چيزهايي که مي خواهي بيرون بريزي به فقير بدهي که هنر نکرده اي چيزي را که دوست داري بده قرآن مي فرمايد: اگر مي خواهي رشد کني هر چه را دوست داري بده ما وقتي پول بخواهيم بدهيم به فقير اگر پولي را در آورديم اگر پول سياه بود مي دهيم به فقير سفيد را نگه مي داريم براي خودمان با اين که پول سفيد هم چند دقيقه ديگر خرج مي شود ولي دلمان خوش است يک چند دقيقه اين پول سفيد در جيبمان است .

۲- رسيدگي به محرومان، ويژگي اهل بيت پيامبر عليهم السلام

قرآن مي فرمايد: هر چه را دوست داري بده من چيزي که دوست دارم اين است ما اگر گوسفندي قرباني کنيم کبابيهايش را مي گذاريم در يخچال مي گوييم که اين باشد کباب کنيم کله پا چه اش هم مال فردا صبح سيراب شيردانش هم براي فردا عصر ديگر حالا هر چه مانده بود در راه خدا مي دهيم هر چه دوست داريد بدهيد. اگر در قرآن مي گويند و «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ الإنسان/۸» به فقرا غذا بدهيد زهرا (س) نزديک افطار بود که يک شب فقير و يتيم و اسير در خانه را زدند و غذاي افطاري شان را دادند. تمام آياتي که در قرآن مي فرمايد: «في سبيل الله» فقط براي خدا کار بکنيد اينها وقتي افطارشان را به فقير دادند گفتند «إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا الإنسان/۹» نه جزا مي خواهيم از شما نه شکور، تشکر. توقع تشکر هم نداريم. ما اين را براي خدا مي دهيم حالا اصلاً هيچ توقعي نداريم، که شما حتي به ما دست شما درد نکند هم نگوييد اگر اخلاص است اين است.

اگر در قرآن آياتي براي جهاد هست زهرا در جنگ خندق شرکت کرد. در جنگ احد شرکت کرد. اگر بحثي از هجرت هست فاطمه زهرا جزو مهاجرات بود که از مکه به مدينه هجرت کرد. اگر راجع به صبر آياتي است در قرآن الگو و مجسمه صبر زهرا بود. به قول شاعر مي گويد که آن قدر مصيبت بر من ريخت که اگر بر روز ريخته شده بود آن روز از غصه شب مي شد. اگر آياتي در رابطه با توجه به ديگران در قرآن است فاطمه زهرا از سر شب تا صبح اول به ديگران دعا مي کرد، امام حسن مجتبي (ع) گفت مادر يک دعا هم براي خودت بفرما، فرمود «الجار ثم الدار» اول همسايه بعد خودمان. ديگران مقدمند. اگر آياتي راجع به تربيت اولاد هست فاطمه زهرا اولادهايي که تربيت کرد پسرش حسن و حسين بود دخترش زينب کبري اگر آياتي در قرآن براي حجاب و حيا هست فاطمه زهرا حتي درخواست کرد که من نمي خواهم بدن من را حتي بعد از مرگم کسي ببيند و لذا زنها و مردها را روي تخته مي گذاشتند تخته صاف يک نفر آمد تابوت درست کرد که يک ديواري هم داشته باشد گفت: من در فلان منطقه تابوت اين رقمي ديدم فاطمه زهرا شاد شد فرمود: اگر من مردم، بدن من را بعد از مرگم نمي خواهم در جلوي چشم مردها باشد.

اگر بحث عبادت هست اينقدر عبادت کرد که زانويش ورم کرد. پاهايش ورم کرد. اگر بحث شهادت هست زهرا (س) هم خودش شهيد است. هم شوهرش شهيد است. هم مادر شهيد است. يعني همسرش شهيد خودش شهيد مادر شهيد. اگر بحث تبليغ هست زهرا (س) بخشي از عمرش را تبليغ مي کرد. جلساتي داشت خانمهاي مدينه مي آمدند از ايشان استفاده علمي مي کردند. اگر بحث همسرداري هست يک تقاضا در عمرش از همسرش نکرد. معطل نکنم هر آيه اي هر کمالي در قرآن هست: فاطمه زهرا برجسته ترين نمونه آن آيه را عمل کرد. پس اگر بگويم زهرا (س) مجسمه قرآن است و قرآن ناطق است، حرف نابجايي را نزده ايم. بينندگان بحث را در تولد اين بي بي گوش مي دهند. همسرداري در قرآن چگونه است در قرآن راجع به همسرداري چند تا جمله داريم.

چون تولد حضرت زهرا را روز زن هم ناميده اند.

۳- زندگي بر اساس عرف پسنديده جامعه

آئين همسرداري: در قرآن اول مي فرمايد که چه مرد، چه زن اين رقمي همسرداري کنيد. «عاشروهن»، عاشروا يعني معاشرت کنيد، زندگي کنيد با خانمتان «عاشروهن بالمعروف» يعني زندگي که مي کنيد به طور معروف زندگي کنيد يعني طوري زندگي کنيد معقول و پسنديده باشد بعضي مرد ها سليقه هاي خاصي دارند، بعضي زنها سليقه هاي خاصي دارند زن وسواسي است. هر چه شوهرش مي گويد اينقدر آب نريز به خدا پاک شد خانم مي گويد به دلم، نچسبيد، اين دلم مي دانيد چيست؟ يعني خدا بيخود مي فرمايد که پاک شد. چون خدا مي فرمايد پاک شد پيغمبر و چهارده معصوم و مراجع تقليد همه مي گويند پاک شد خانم مي گويد همه شما دروغ مي گوييد من مي گويم پاک نشد، وسواسي در مقابل خدا و پيغمبر جبهه مي گيرد همه مي گويند پاک شد او مي گويد پاک نشد اين معروف نيست زندگي بايد معروف باشد باقي زنها چقدر آب مي ريزند باقي مردها چگونه پول خرج مي کنند. اگر مرد، مردان ديگر براي خانمشان چگونه هديه مي خرند. شما هم مثل بقيه هديه بخر، کاري نکنيد که مثلا من آخوندم بايد طوري زندگي کنم در خانه که اگر خواستگاري، آخوندي آمد، طلبه اي آمد دختر مرا بگيرد خانمم نگويد بر پدرم لعنت دخترم را به آخوند بدهم يعني طوري زندگي کنم که ديگر همسر من از آخوند متنفر شود دخترم هم بگويد من ديگر زن طلبه نمي شوم.

پيداست طوري زندگي کردم که معروف نبوده است اينها “آه” به دلشان مانده و لذا حديث داريم مي فرمايد: مردها خودشان را آرايش کنند مرد مي آيد در خانه بوي پي مي دهد حالا عيبي ندارد آدم قصاب باشد ولي وقتي مي آيي در خانه، خودت را بشور. اصلاً مرد يک قيافه اي در خانه مي آيد که اين زن حديث داريم که زن اگر در کوچه راه مي رود يک مرد خوش عطري از بغل او رد شد بوي آن مرد را شنيد، خوش به حال زن ها چه شوهر هايي دارند ما با چه کسي زندگي مي کنيم حديث داريم مردي که به خودش نرسد زنش فاسد مي شود حديث هست، اين که مي گويم از خودم نيست. مردي اگر به خودش نرسد زنش فاسد مي شود يعني بستري را فراهم کرده که زن فاسد شود بچه هم همينطور است اگر پدر و مادر به بچه نرسد بچه فاسد مي شود اگر خود پدر و مادر گاهي با بچه اش نروند يک باغي باغچه اي، پارکي، يک جايي مهماني بروند حالا در مغازه ها يک بستني بخورند آه اين بستني در دل اين بچه مي ماند مي گويد: خدايا همه پدر ها پدرند اين هم پدر يک بار ما را نبرديک بستني براي ما بخرد اين بچه شما با يک بستني گول مي خورد. چرا آب را روي آهک مي ريزند مي ترکد؟ چون اين آهک از بس خشک شده تا آب به آن رسيد متلاشي مي شود خانواده هاي خشک، اگر ديد يک مرد معطري از بغلش گذشت اين خانم متلاشي مي شود اگر ديد باقي پدر ها به بچه هايشان محبت مي کنند اين نمي تواند محبت بکند اين بچه متلاشي مي شود اگر مي خواهيد زندگيتان معروف باشد، معروف باشيد.

۴- آداب و رسوم و عرف جامعه در چارچوب دين

«عاشروهن بالمعروف» يعني فرهنگ عمومي را بايد، البته فرهنگ عمومي صحيح باشد يک وقت ممکن است فرهنگ عمومي همه اشتباه باشد مي گويد: خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو. اين غلط است يک وقت در عروسي همه نماز نمي خوانند بگوييم نه قرائتي در تلويزيون گفت: فرهنگ عمومي را بايد رعايت کنيم پس من هم نمازم را بجا بله، نه، اينجا فرهنگ عمومي که با قرآن و حديث با کلمات اهل بيت (ع) منافات نداشته باشد بايد مراعات کنيم زندگي بايد معروف باشد.چند تا سکه حالا يک مردي يک وقت تقوايش گل مي کند مي گويد نه من دخترم را با پنج عدد سکه با يک سکه! اکنون ديگر يک سکه معروف نيست از آن طرف من هم بايد يک مهري بگيرم که رکورد را بشکنم، معروف نيست ما کارمان بايد عرفي باشد ممکن است شما يک کاري انجام دهيد رکورد را بشکنيد اما رکورد شکستن، يکي از وظايف ما رکورد شکستن نيست زماني يک دوستي داشتيم گفت من مي خواهم کاري بکنم رکورد را بشکنم گفتم:

حالا اين وظيفه شرعي شماست؟

اگر بناست رکورد بشکنيم برويم هندوستان مرتاضاني هستند چهل شبانه روز غذا نمي خورند. اين خيلي مهم است؟ اين همه در قرآن مي فرمايد: «کلوا من الطيبات». بخور، بخور، کلوا. آن شخص به آيات “کلوا” عمل نمي کند اين غلط است ما آدم داريم که رکورد را در خواب شکسته است چهل شبانه روز نمي خوابد! اين خيلي مهم است؟ اين ها مرض است مرض امتياز طلبي، يعني دلش مي خواهد کاري بکند که هيچ کس نکرده است ما وظيفه مان اين است که بنده ي خدا باشيم منتهي در بندگي خدا ممکن است کاري بکنيم که رکورد را بشکنيم مثل امام حسين، امام حسين رکورد شهدا را شکست اما نيتش رکورد شکستن نيست او رفت براي اينکه رژيم بني اميه را بردارد براي حذف بني اميه رفت کربلا بيشترين شهيد راه هم داد بيشترين اسير را هم داد زير سم اسب رفت رکورد شکنجه را امام حسين شکست، اما امام حسين اگر در راه مي رفت که الآن مي گفت: که سلام عليکم ببخشيد يک بلند گو دست گرفت مصاحبه کنيم هدف شما از اينکه به کربلا برويد چيست؟ مي فرمايد: بسم الله الرحمن الرحيم مي روم رکورد بشکنم. اگر رکورد مي خواهد بشکند که قصد قربت نبود ما بايد براي خدا قيام کنيم البته گاهي آدم براي خدا قيام مي کند رکورد هم شکسته مي شود مثل شما در عروسي همه نشسته اند متوجه مي شوي نماز را نخوانده اي فوري بلند شو نماز بخوان گرچه آنجا وقتي نماز مي خواني همه نگاهت مي کنند و رکورد هم مي شکني براي خدا قيام کني رکورد شکست، شکست نشکست، نشکست.

راههایی برای یک زن موفق بودن

همسرتان را به عنوان یک مرد بپذیرید و برای شناخت دنیای مردانه او دانش و آگاهی خود را افزایش دهید.

۲) همسر خود را به چشم یک شی مسوول ننگرید. بلکه به شخصیت وجودی او احترام بگذارید.

۳) جنبه یا بخش هایی از شخصیت شوهرتان را که باعث تمایز او از سایرین می شود مورد توجه و تحسین قرار دهید.

۴) برای این که همسرتان با شما روراست باشد سعی کنید او را درک کرده و برای افکار و احساساتش ارزش قایل شوید اگر حرف ها و گفته های او مطابق میل شما نیست از خود واکنش تند نشان ندهید زیرا به این وسیله بذر بی اعتمادی در زندگی خود می کارید
 
۵) وقتی همسرتان با شما درد دل می کند و راز دلش را با شما در میان می گذارد، احساساتش را بپذیرید و به او نگویید که اسرار درونش ناخوشایند و بی رحمانه است.

۶) به طور مداوم از شوهرتان انتقاد نکنید زیرا انتقاد پیاپی باعث می شود که شوهرتان از شما فاصله بگیرد.
 
۷) او را به درک نکردن، عدم صمیمیت و بی احساس بودن متهم نکنید. زیرا او درک کردن، صمیمیت و با احساس بودن را به شیوه مردانه نشان می دهد.

۸) نیازهای واقعی شوهرتان را دریابید. این امر اتفاق نمی افتد مگر اینکه همسرتان این نیازها را باز گوید و به همین جهت در مواقع مناسب با لحن ملایم در مورد نیازهایش از وی سوال کرده و دیدگاه های واقعی وی را نسبت به خود و زندگیتان دریابید و در نهایت جوابی را که شوهرتان می دهد بدون انتقاد و جبهه گیری بپذیرید.

۹) زمانی که همسرتان با شما صحبت می کند به دقت به حرف های او گوش فرا دهید زیرا عدم توجه شما به گفته های اوعدم علاقه شما را نشان می دهد. 

۱۰) هیچ وقت از کارهایی که همسرتان برای جلب محبت شما انجام می دهد انتقاد نکنید برای مثال وقتی او به شما محبت می کند، آن را بیش از اندازه لوس ندانید او به شیوه خود ابراز محبت می کند. 

۱۱) او را به شیوه خودتان دوست نداشته باشید بلکه به وجود او نیز اهمیت بدهید. به عنوان مثال اگر در سالگرد ازدواج تان، هدیه ای به او می دهید سعی کنید از قبل در مورد هدیه مورد علاقه اش اطلاعاتی به دست آورید. 

۱۲) از همسر خود انتظار نداشته باشید که با تمامی طرح ها و ایده ها و افکار شما موافق باشد و آنها را تحسین کند. واقع بین باشید و به او اجازه دهید که نظرش را هر چند که برخلاف میل شما باشد، بیان نماید. 

۱۳) اصرار زیادی برای جلب محبت همسرتان نداشته باشید و این نکته رازمانی که وی عصبانی است بیشتر مراعات کنید. در بسیاری اوقات حالت روحی اوبرای ابراز محبت به شما مناسب نیست و اصرار زیاد شما منجر به مخالفت شدید او می شود.

۱۴) برای همسر خود نقش یک زن حساس و شکننده را بازی نکنید. زیرا این حالت شما باعث می شود که همسرتان فکر کند شما ضعیف و بی طاقتید و اگر چیزی بگوید باعث رنجش تان می شود. بنابراین سعی می کند که ارتباط کلامی کمتری داشته باشد و همین امر باعث ناراحتی شما می گردد.

۱۵) سعی کنید که در ارتباط با همسرتان همواره هویت خود را با عنوان یک زن و همسر حفظ کنید. زنی که توجه به روابطش به قیمت از دست دادن هویتش تمام شود به خود و روابطش صدمه می زند. زیرا این مساله باعث می شود که وی خود را بخشنده تر و دوست داشتنی تر از شوهرش ببیند و فکر کند که همسرش بی نهایت خودخواه و ناسپاس است. مردها با زنی به عنوان همسر در ارتباط دایمی باقی خواهند ماند که هویت مستقل و قوی خود را حفظ کند.

۱۶) اگر احساس می کنید که در روابط خود با همسرتان از عزت نفس پایینی برخوردارید و میل دارید که او را وادارید تا در این زمینه به شما کمک کند که از احساس خوبی برخوردار شوید اشتباه می کنید. این مساله مشکل شماست شخصا روی آن کار کنید و در صورت لزوم از یک روان شناس کمک بخواهید.

۱۷) زمانی که همسرتان از فشار عصبی رنج می برد سعی نکنید از لحاظ احساسی به او نزدیک شوید. زیرا اگر برای صمیمیت و نزدیک شدن به او فشار آورید فقط او را عصبانی تر کرده و از خود دور می کنید. زمانی که استرس او کم شود به حالت عادی خودش بر می گردد.

۱۸) در زندگی زناشویی خویش سعی کنید خود را مسوول خوشبختی خود بدانید. زنی که مسوولیت خوشبختی زندگی مشترک را فقط بر عهده شوهرش می گذارد یک همسر آزرده و افسرده به بار می آورد. 

۱۹) او را به دوست نداشتن وگریزان بودن از همسر و زندگی متهم نکنید. زیرا وی اعتقاد دارد که شریک زندگی اش را دوست دارد و از او گریزان نیست ولی به نظرش او را متهم به چیزی می کنید که در موردش صدق نمی کند و این مساله موجب کدورت در روابط می شود.

۲۰) وقتی شما در می یابید که در ایجاد مشکلات زندگی خود سهم داشته اید و آن را به همسرتان بگویید عشق و محبت بار دیگر در زندگیتان شکوفا می شود. زیرا بعد از آن همسرتان نیز سهم خود را می پذیرد و با کمک شما درصدد رفع مشکل بر می آید.

نظر ائمه درباره همسرداری

ا : خداوند در آیه ی ۲۱ سوره ی روم، به اصل وجود عشق و احساس محبت متقابل بین زن و شوهر اشاره فرموده:«از نشانه های خداوند این است که از نوع خودتان، همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و میانتان دوستی و رحمت نهاد».

در حالی که گفتن جملاتی که حاکی از محبت زوجین نسبت به هم است در رفع بسیاری از تردیدها و سوء ظن ها مؤثر و بر میزان محبت آنان می افزاید: ائمه معصومین: هم به ابراز علاقه به همسر تأکید نموده اند و در سیره ی عملی ایشان این امر در موارد متعددی به چشم می خورد.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: وقتی مرد به زن خود با محبت می نگرد و زنش نیز به او با مهر نگرد، خداوند به دیده ی رحمت به آن ها نگاه می کند.

امروزه یکی از مهم ترین مشکلات خانواده ها نداشتن مدیریت صحیح در زندگی است؛ بسیاری از اختلافات، چالش ها و مشاجرات که مقدمه فروپاشی خانواده هاست، ناشی از نداشتن الگویی کامل در اداره خانواده است.

لذا بر آن شدیم تا آیین همسرداری اسلامی را که بر گرفته از احادیث و منابع کامل میباشد را تقدیم شما خوانندگان محترم بنمایم.

یکی از موضوعات مهمی که هر مؤمنی خواهان فهم آن از کلام درباره معصومین علیهم السلام است، موضوع «آیین همسرداری اسلامی» است .

بدین منظور، «آیین همسرداری در احادیث اسلامی » که برگرفته از «۴۰ حدیث » در این زمینه میباشد رابرداشت کردیم و با ترجمه هایی دقیق و روان همراه سازیم و با عنوان هایی زیبا و تفکر برانگیز زمینه تدبر فراهم کنیم

این نکته را نیز خاطرنشان کنیم که ۲۰ حدیث آغازین آن ها مربوط به «اخلاق شوهر نسبت به همسر» و ۲۰ حدیث پسین آن ها مربوط به «اخلاق زن نسبت به همسر» است .

چشمان امید ما می گوید که این «حدیث گزینی » مطبوعتان می آید و مقبولتان می افتد; اما «خواجه شیراز» نیز چه در سفته است که گفته است:

صالح و طالح متاع خویش نمودند

تا كه قبول افتد كه در نظر آيد

بكم ؛اخلاق شوهر نسبت به همسر

اظهار محبت بيشتر: «ايمان بيشتر»

۱- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«كلما ازداد العبد ايمانا ازداد حبا للنسآء (۱) ; هر چه ايمان بنده زياد شود، محبت [وي] به زن ها نيز زياد مي شود .»

دوستدار اهل بيت عليهم السلام دوستدار همسر است

۲- امام صادق عليه السلام مي فرمايند:

«كل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا (۲) ; هر كس بيشتر دوستدار ما (خاندان عصمت و طهارت) باشد، به زن ها (همسرش) نيز بيشتر دوستي مي كند .»

صفاي زندگي اينجاست، اينجا

۳- حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام مي فرمايند:

«فدارها علي كل حال واحسن الصحبة لها فيصفو عيشك (۳) ; هميشه با همسرت مدارا كن، و با او به نيكي همنشيني كن تا زندگيت باصفا شود .»

از تكبر و خشونت بپرهيز

۴- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«خير الرجال من امتي الذين لايتطاولون علي اهليهم و يحنون عليهم ولا يظلمونهم (۴) ; بهترين مردان امت من، آن كساني هستند كه نسبت به خانواده خود خشن و متكبر نباشند و بر آنان ترحم و نوازش كنند و به آنان آزار نرسانند .»

سيلي، هرگز!

۵- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«فاي رجل لطم امراته لطمة، امرالله عزوجل مالك خازن النيران فيلطمه علي حر وجهه سبعين لطمة في نار جهنم (۵) ; هر كس به صورت زنش سيلي بزند، خداوند به آتشبان جهنم دستور مي دهد تا در آتش جهنم هفتاد سيلي بر صورت او بزند .»

من تو را دوست دارم

۶- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«قول الرجل للمراة اني احبك لا يذهب من قلبها ابدا (۶) ; اين گفتار مرد به همسرش كه «من تو را دوست دارم » ، هرگز از قلب زن بيرون نمي رود.»

تامين سعادت ديني و دنيايي همسر

۷- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«للمراة علي زوجها ان يشبع بطنها، و يكسو ظهرها، ويعلمها الصلاة والصوم والزكاة ان كان في مالها حق، ولاتخالفه في ذلك (۷) ; حق زن بر شوهرش اين است كه او را سير كند، لباس بپوشاند، نماز و روزه و زكات را – اگر در مال زن حق زكاتي است – به او ياد دهد، و زن نيز در اين كارها با او مخالفت نورزد .»

اين هم جهاد در راه خداست

۸- امام رضا عليه السلام مي فرمايند:

«الكآد علي عياله من حل كالمجاهد في سبيل الله (۸) ; كسي كه از راه حلال براي تامين رفاه خانواده اش تلاش مي كند، همچون مجاهدي است كه در راه خدا جهاد مي كند .»

آيا هديه هم مي خري؟

۹- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«من دخل السوق فاشتري تحفة فحملها الي عياله كان كحامل صدقة الي قوم محاويج وليبدا بالاناث قبل الذكور فان من فرح ابنته فكانما اعتق رقبة من ولد اسماعيل ومن اقر بعين ابن فكانما بكي من خشية الله ومن بكي من خشية الله ادخله الله جنات النعيم (۹) ; هر كس به بازار رود و هديه اي براي خانواده اش بخرد و ببرد، [پاداش او ] مانند كسي است كه براي نيازمندان صدقه مي برد [ . و هنگامي كه هديه را به خانه مي برد]، بايد، قبل از پسران، به دختران بدهد، زيرا كسي كه دخترش را شادمان كند، مانند كسي است كه يك بنده از فرزندان اسماعيل را آزاد كرده است . و هر كس [با دادن هديه اي ] چشم پسري را روشن كند، گويا از ترس خدا گريسته است و هر كس از ترس خدا بگريد، خداوند او را داخل نعمت هاي بهشت كند .»

بازار و خريد گوشت

۱۰- امام سجاد عليه السلام مي فرمايند:

«لان ادخل السوق ومعي درهم ابتاع به لحما لعيالي وقد قرموا اليه احب الي من ان اعتق نسمة (۱۰) ; براي من به بازار رفتن و خريد يك درهم گوشت براي خانواده ام كه ميل به گوشت دارند، از بنده آزاد كردن دوست داشتني تر است .»

سوغاتي را فراموش نكن

۱۱- امام صادق عليه السلام مي فرمايند:

«اذا سافر احدكم فقدم من سفره فليات اهله بما تيسر (۱۱) ; هرگاه يكي از شما به مسافرت رود و سپس از سفر برگردد، پس بايد براي خانواده خود به اندازه اي كه توانايي دارد سوغاتي بياورد .»

براي او آرايش مي كني؟

۱۲- امام باقر عليه السلام مي فرمايند:

«النسآء يحببن ان يرين الرجل في مثل ما يحب الرجل ان يري فيه النسآء من الزينة (۱۲) ; همان گونه كه مردان دوست دارند زينت و آرايش را در زنانشان ببينند، زنان نيز دوست دارند زينت و آرايش را در مردانشان ببينند .»

خانه را گرم نگه دار

۱۳- امام رضا عليه السلام مي فرمايند:

«بنبغي للمؤمن ان ينقص من قوت عياله في الشتآء ويزيد في وقودهم (۱۳) ; سزاوار است كه مؤمن در زمستان از خوراك خانواده اش كم كند، و بر [چوب و زغال و] وسيله گرم كننده آنان بيفزايد .»

شاد ساختن خانواده در مناسبت هاي فرخنده

۱۴- راوي مي گويد به امام صادق عليه السلام عرض كردم: حق زن بر شوهرش چيست؟ حضرت فرمودند:

«. . . ولاتكون فاكهة عامة الا اطعم عياله منها ولايدع ان يكون للعيد عندهم فضل في الطعام وان يسني لهم في ذلك شي ء ما لم يسن لهم في سآئر الايام (۱۴) ; . . . هر ميوه اي كه همه مردم از آن مي خورند، بايد به خانواده اش بخوراند و در روزهاي عيد خوراك آنان را افزايش دهد، و چيزهايي براي آنان فراهم كند كه در روزهاي ديگر فراهم نمي كرده است .»

تهمت و سوء ظن هرگز

۱۵- امام صادق عليه السلام مي فرمايند:

«لا تقذفوا نسآءكم فان في قذفهن ندامة طويلة وعقوبة شديدة (۱۵) ; به زنان خود تهمت نزنيد [و نسبت ناروا ندهيد]، زيرا در اين كار، [براي شما] پشيماني طولاني و كيفر سختي خواهد بود .»

خدا كند تو بيايي

۱۶- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«هلك بذي المروة ان يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه اهله (۱۶) ; از جوانمردي دور است كه [مردي] در شهري كه خانواده اش هستند باشد، ولي در غير خانه خود بخوابد .»

آداب ورود به خانه

۱۷- امام صادق عليه السلام مي فرمايند:

«يسلم الرجل اذا دخل علي اهله واذا دخل يضرب بنعليه ويتنحنح يصنع ذلك حتي يؤذنهم انه قد جآء حتي لا يري شيئا يكرهه (۱۷) ; هنگامي كه مرد با خانواده اش برخورد مي كند، [به آنان] سلام كند و هنگام ورود با صداي كفش و با سرفه كردن، خانواده اش را از آمدن خود با خبر كند، تا اينكه چيزي نبيند كه او را ناخوش آيد .»

در كنار همسر نشستن

۱۸- پيامبر عزيز اسلام صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«جلوس المرء عند عياله احب الي الله تعالي من اعتكاف في مسجدي هذا (۱۸) ; نشستن مرد در كنار خانواده اش، نزد خداي بزرگ دوست داشتني تر از اعتكاف [و نشستن] در اين مسجد من است .»

تا كنون لقمه در دهانش گذاشته اي؟

۱۹- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«ان الرجل ليؤجر في رفع اللقمة الي في امراته (۱۹) ; مرد در برابر لقمه اي كه در دهان زنش مي گذارد پاداش مي برد .»

كتك نزن، فرياد نكش!

۲۰- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله به يكي از زنان درباره حق زن بر شوهرش مي فرمايند:

«حقك عليه ان يطعمك مما ياكل ويكسوك مما يلبس ولا يلطم ولا يصيح في وجهك (۲۰) ; حق تو بر شوهرت اين است كه از آنچه خود مي خورد به تو غذا دهد، و از آنچه خود مي پوشد تو را نيز بپوشاند، و به روي تو سيلي نزند و فرياد نكشد .»

دوم:اخلاق زن نسبت به همسر

زيور اطاعت به گردن آويز

۲۱- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«ان للرجل حقا علي امراته اذا دعاها ترضيه واذا امرها (۲۱) لا تعصيه ولا تجاوبه بالخلاف ولا تخالفه (۲۲) ; مرد حقي بر زنش دارد [و آن حق اين است كه] چنانچه او را صدا زند پاسخ دهد، و هنگامي كه او را دستوري دهد سرپيچي نكند و پاسخ مخالف ندهد و با او مخالفت نورزد .»

باران عشق و محبت

۲۲- امام رضا عليه السلام مي فرمايند:

«اعلم ان النسآء شتي فمنهن الغنيمة والغرامة و هي المتحببة لزوجها والعاشقة له … (۲۳) ; بدان كه زنان گوناگونند، برخي از آنان دستاوردي گرانبها و تاوان [رنج هاي آدمي] هستند و اين زن كسي است كه به شوهرش محبت مي كند و عاشق اوست .»

رضايت و شفاعت

۲۳- امام باقر عليه السلام مي فرمايند:

«لا شفيع للمراة انجح عند ربها من رضا زوجها (۲۴) ; براي زن هيچ شفيعي نزد پروردگارش به اندازه رضايت شوهرش سودمندتر نيست .»

عطر مهر و محبت

۲۴- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«للرجل علي المراة ان تلزم بيته وتودده وتحبه وتشفقه وتجتنب سخطه وتتبع مرضاته وتوفي بعهده ووعده (۲۵) ; حق مرد بر زن اين است كه [زن] ملازم خانه او باشد، و به شوهرش دوستي و محبت و دلسوزي كند، و از خشم وي دوري گزيند، و آنچه را مورد رضايت اوست انجام دهد، و به پيمان و وعده وي وفادار باشد .»

سرانجام ناسپاسي

۲۵- امام صادق عليه السلام مي فرمايند:

«ايما امراة قالت لزوجها: ما رايت قط من وجهك خيرا فقد حبط عملها (۲۶) ; هر زني به شوهرش بگويد: من از تو هرگز خيري نديدم، [ثواب] كارش از بين مي رود .»

لجبازي هرگز

۲۶- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«خير نسائكم الودود الولود المؤاتية وشرها اللجوج (۲۷) ; بهترين زنانتان زني است كه با محبت، فرزندآور و سازگار باشد، و بدترين آنان زني است كه لجباز باشد .»

خشمگين كردن شوهر هرگز

۲۷- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«طوبي لامراة رضي عنها زوجها (۲۸) ; خوشا به حال زني كه شوهرش از او راضي باشد .»

اذيت نكن

۲۸- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«من كان له امراة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتي تعينه وترضيه وان صامت الدهر وقامت واعتقت الرقاب وانفقت الاموال في سبيل الله وكانت اول من ترد النار ثم قال: وعلي الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب اذا كان لها مؤذيا ظالما (۲۹) ; كسي كه زني دارد كه [آن زن] به او آزار مي رساند، خداوند نماز و كارهاي نيك زن را نمي پذيرد تا اينكه به مرد كمك و او را راضي كند، اگر چه اين زن تمام عمر را روزه بگيرد و نماز بخواند و بندگان را آزاد و دارايي [اش] را در راه خدا انفاق كند . و اين زن نخستين كسي است كه وارد آتش جهنم مي شود . سپس حضرت فرمودند: مرد نيز چنين گناه و عذابي دارد اگر زنش را آزار رساند و [به او] ستم كند .»

چگونه مي تواني او را غمگين ببيني؟

۲۹- امام صادق عليه السلام مي فرمايند:

«. . . سعيدة سعيدة امراة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع احواله (۳۰) ; خوشا به سعادت و خوشا به سعادت آن زني باد كه شوهرش را بزرگ دارد و به او آزار نرساند و هميشه از شوهرش فرمانبري كند .»

چشمداشت بجا و منطقي

۳۰- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«لا يحل للمراة ان تتكلف زوجها فوق طاقته (۳۱) ; براي زن جايز نيست كه شوهرش را به بيش از توانايي اش مجبور كند .»

مهمان، با اجازه شوهر

۳۱- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«ايها الناس ان لنسآءكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا حقكم عليهن [ . . . ان ] لا يدخلن احدا تكرهونه بيوتكم الا باذنكم (۳۲) ; مردم! زن هاي شما بر شما حقي دارند و شما هم بر آنان حقي داريد . حق شما بر آنان اين است كه كسي را كه شما رضايت نداريد، بدون اجازه به منزلتان وارد نكنند .»

هم به استقبالش برو و هم او را بدرقه كن

۳۲- مردي خدمت رسول خدا صلي الله عليه و آله آمد و عرض كرد: همسري دارم كه هرگاه وارد خانه مي شوم به استقبالم مي آيد، و چون از خانه بيرون مي روم بدرقه ام مي كند و زماني كه مرا اندوهگين مي بيند مي گويد: اگر براي رزق و روزي [و مخارج زندگي ] غصه مي خوري، بدان كه خداوند آن را به عهده گرفته است و اگر براي آخرت خود غصه مي خوري، خدا اندوهت را زياد كند [و بيشتر به فكر آخرت باشي . ] رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمودند: «ان لله عمالا و هذه من عماله لها نصف اجر الشهيد (۳۳) ; براي خدا كارگزاراني [در روي زمين] است و اين زن يكي از كارگزاران خداست كه پاداش او برابر با نيمي از پاداش شهيد است .»

در اين كارها نيز به او كمك كن

۳۳- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«ايما امراة اعانت زوجها علي الحج والجهاد او طلب العلم اعطاها الله من الثواب ما يعطي امراة ايوب عليه السلام (۳۴) ; هر زني كه در حج و جهاد و دانش اندوزي به شوهرش كمك كند، خداوند آن پاداشي را كه به زن حضرت ايوب عليه السلام داده است، به او مي دهد .»

شهري در بهشت خدا

۳۴- امام صادق عليه السلام مي فرمايند:

«ما من امراة تسقي زوجها شربة من مآء الا كان خيرا لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ويبني الله لها بكل شربة تسقي زوجها مدينة في الجنة وغفر لها ستين خطيئة (۳۵) ; هر زني كه به شوهرش مقداري آب دهد، براي او بهتر از عبادت يك سال است كه روزهايش روزه باشد و شب هايش عبادت كند . و خداوند به جاي هر مقدار آبي كه به شوهرش بنوشاند، شهري در بهشت برايش مي سازد و شصت گناهش را مي آمرزد .»

تامين امنيت رواني همسر

۳۵- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«حق الرجل علي المراة انارة السراج واصلاح الطعام وان تستقبله عند باب بيتها فترحب وان تقدم اليه الطست والمنديل وان توضئه وان لاتمنعه نفسهآ الا من علة (۳۶) ; حق مرد بر زن اين است كه چراغ خانه را روشن سازد; غذاي مطبوع فراهم كند; و تا در خانه اش به پيشواز او برود و به او خوشامد بگويد; و تشت آب و حوله را براي او آماده كند و دست هاي او را بشويد; و بدون دليل (عذر شرعي) مانع شوهر نسبت به نفس خودش نشود .»

رحمت خدا از آن كدبانويان است

۳۶- امام صادق عليه السلام از پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله روايت مي كند:

«ايما امراة دفعت من بيت زوجها شيئا من موضع الي موضع تريد به صلاحا نظر الله اليها ومن نظر الله اليه لم يعذبه (۳۷) ; هر زني كه در خانه شوهرش چيزي را براي سامان دادن وضع خانه جابه جا كند، خداوند نظر [رحمت] به او مي كند . و هر كس مورد نظر [رحمت] خدا قرار گيرد، خدا عذابش نمي كند .»

خوشبوترين عطر، زيباترين لباس، نيكوترين زينت

۳۷- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله درباره حق شوهر بر زن مي فرمايند:

«عليها ان تطيب باطيب طيبها وتلبس احسن ثيابها وتزين باحسن زينتها (۳۸) ; بر زن است كه [براي شوهرش ] خوشبوترين عطرهايش را بزند و قشنگترين لباس هايش را بپوشد، و از زيباترين زينت هايش استفاده كند .»

هنر آشپزي

۳۸- امام صادق عليه السلام مي فرمايند:

«خير نسآءكم الطيبة الريح الطيبة الطبيخ التي اذا انفقت انفقت بمعروف وان امسكت امسكت بمعروف فتلك عامل من عمال الله وعامل الله لايخيب ولايندم (۳۹) ; بهترين زنان شما زني است كه داراي بويي خوش و دست پختي خوب باشد . هنگامي كه خرج مي كند، بجا خرج كند، و هنگامي كه خرج نمي كند بجا از خرج كردن خودداري ورزد . چنين زني كارگزاري از كارگزاران خداست و كارگزار خدا نه نااميد مي شود و نه پشيمان .»

آرايش فقط براي شوهر

۳۹- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

«ان من خير نسآءكم . . . المتبرجة من زوجها الحصان عن غيره (۴۰) ; بهترين زنان شما آن زني است كه براي شوهرش آرايش و زينت مي كند، اما از بيگانگان خود را مي پوشاند .»

از تو سپاسگزارم

اسلام و همسرداری

خداوند در آیه ی ۲۱ سوره ی روم، به اصل وجود عشق و احساس محبت متقابل بین زن و شوهر اشاره فرموده:«از نشانه های خداوند این است که از نوع خودتان، همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و میانتان دوستی و رحمت نهاد».در حالی که گفتن جملاتی که حاکی از محبت زوجین نسبت به هم است در رفع بسیاری از تردیدها و سوء ظن ها مؤثر و بر میزان محبت آنان می افزاید: ائمه معصومین: هم به ابراز علاقه به همسر تأکید نموده اند و در سیره ی عملی ایشان این امر در موارد متعددی به چشم می خورد.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: وقتی مرد به زن خود با محبت می نگرد و زنش نیز به او با مهر نگرد، خداوند به دیده ی رحمت به آن ها نگاه می کند.

امروزه یکی از مهم ترین مشکلات خانواده ها نداشتن مدیریت صحیح در زندگی است؛ بسیاری از اختلافات، چالش ها و مشاجرات که مقدمه فروپاشی خانواده هاست، ناشی از نداشتن الگویی کامل در اداره خانواده است.

لذا بر آن شدیم تا آیین همسرداری اسلامی را که بر گرفته از احادیث و منابع کامل میباشد را تقدیم شما خوانندگان محترم آسمونی بنمایم.

یکی از موضوعات مهمی که هر مؤمنی خواهان فهم…

آن از کلام درباره معصومین علیهم السلام است، موضوع «آیین همسرداری اسلامی» است .

 

بدین منظور، «آیین همسرداری در احادیث اسلامی » که برگرفته از «۴۰ حدیث » در این زمینه میباشد رابرداشت کردیم و با ترجمه هایی دقیق و روان همراه سازیم و با عنوان هایی زیبا و تفکر برانگیز زمینه تدبر فراهم کنیم.

 

اول: اخلاق شوهر نسبت به همسر

 

محبت به همسر 

۱- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: 

«کلما ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنسآء (۱) ; هر چه ایمان بنده زیاد شود، محبت [وی] به زن ها نیز زیاد می شود .»

 

دوستدار اهل بیت علیهم السلام دوستدار همسر است 

۲- امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«کل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا (۲) ; هر کس بیشتر دوستدار ما (خاندان عصمت و طهارت) باشد، به زن ها (همسرش) نیز بیشتر دوستی می کند .»

 

مدارا با همسر 

۳- حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: 

«فدارها علی کل حال واحسن الصحبه لها فیصفو عیشک (۳) ; همیشه با همسرت مدارا کن، و با او به نیکی همنشینی کن تا زندگیت باصفا شود .»

 

از تکبر و خشونت بپرهیز 

۴- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: 

«خیر الرجال من امتی الذین لایتطاولون علی اهلیهم و یحنون علیهم ولا یظلمونهم (۴) ; بهترین مردان امت من، آن کسانی هستند که نسبت به خانواده خود خشن و متکبر نباشند و بر آنان ترحم و نوازش کنند و به آنان آزار نرسانند .»

 

سیلی، هرگز! 

۵- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: 

«فای رجل لطم امراته لطمه، امرالله عزوجل مالک خازن النیران فیلطمه علی حر وجهه سبعین لطمه فی نار جهنم (۵) ; هر کس به صورت زنش سیلی بزند، خداوند به آتشبان جهنم دستور می دهد تا در آتش جهنم هفتاد سیلی بر صورت او بزند .»

 

من تو را دوست دارم 

۶- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: 

«قول الرجل للمراه انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا (۶) ; این گفتار مرد به همسرش که «من تو را دوست دارم » ، هرگز از قلب زن بیرون نمی رود.»

 

تامین سعادت دینی و دنیایی همسر 

۷- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: 

«للمراه علی زوجها ان یشبع بطنها، و یکسو ظهرها، ویعلمها الصلاه والصوم والزکاه ان کان فی مالها حق، ولاتخالفه فی ذلک (۷) ; حق زن بر شوهرش این است که او را سیر کند، لباس بپوشاند، نماز و روزه و زکات را – اگر در مال زن حق زکاتی است – به او یاد دهد، و زن نیز در این کارها با او مخالفت نورزد .»

 

این هم جهاد در راه خداست 

۸- امام رضا علیه السلام می فرمایند: 

«الکآد علی عیاله من حل کالمجاهد فی سبیل الله (۸) ; کسی که از راه حلال برای تامین رفاه خانواده اش تلاش می کند، همچون مجاهدی است که در راه خدا جهاد می کند .»

 

آیا هدیه هم می خری؟ 

۹- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: 

«من دخل السوق فاشتری تحفه فحملها الی عیاله کان کحامل صدقه الی قوم محاویج ولیبدا بالاناث قبل الذکور فان من فرح ابنته فکانما اعتق رقبه من ولد اسماعیل ومن اقر بعین ابن فکانما بکی من خشیه الله ومن بکی من خشیه الله ادخله الله جنات النعیم (۹) ; هر کس به بازار رود و هدیه ای برای خانواده اش بخرد و ببرد، [پاداش او ] مانند کسی است که برای نیازمندان صدقه می برد [ . و هنگامی که هدیه را به خانه می برد]، باید، قبل از پسران، به دختران بدهد، زیرا کسی که دخترش را شادمان کند، مانند کسی است که یک بنده از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده است . و هر کس [با دادن هدیه ای ] چشم پسری را روشن کند، گویا از ترس خدا گریسته است و هر کس از ترس خدا بگرید، خداوند او را داخل نعمت های بهشت کند .» 

بازار و خرید گوشت 

۱۰- امام سجاد علیه السلام می فرمایند: 

«لان ادخل السوق ومعی درهم ابتاع به لحما لعیالی وقد قرموا الیه احب الی من ان اعتق نسمه (۱۰) ; برای من به بازار رفتن و خرید یک درهم گوشت برای خانواده ام که میل به گوشت دارند، از بنده آزاد کردن دوست داشتنی تر است .»

 

سوغاتی را فراموش نکن 

۱۱- امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«اذا سافر احدکم فقدم من سفره فلیات اهله بما تیسر (۱۱) ; هرگاه یکی از شما به مسافرت رود و سپس از سفر برگردد، پس باید برای خانواده خود به اندازه ای که توانایی دارد سوغاتی بیاورد .»

 

برای او آرایش می کنی؟ 

۱۲- امام باقر علیه السلام می فرمایند: 

«النسآء یحببن ان یرین الرجل فی مثل ما یحب الرجل ان یری فیه النسآء من الزینه (۱۲) ; همان گونه که مردان دوست دارند زینت و آرایش را در زنانشان ببینند، زنان نیز دوست دارند زینت و آرایش را در مردانشان ببینند .»

 

خانه را گرم نگه دار 

۱۳- امام رضا علیه السلام می فرمایند: 

«بنبغی للمؤمن ان ینقص من قوت عیاله فی الشتآء ویزید فی وقودهم (۱۳) ; سزاوار است که مؤمن در زمستان از خوراک خانواده اش کم کند، و بر [چوب و زغال و] وسیله گرم کننده آنان بیفزاید .»

 

شاد ساختن خانواده در مناسبت های فرخنده 

۱۴- راوی می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: حق زن بر شوهرش چیست؟ حضرت فرمودند: 

«. . . ولاتکون فاکهه عامه الا اطعم عیاله منها ولایدع ان یکون للعید عندهم فضل فی الطعام وان یسنی لهم فی ذلک شی ء ما لم یسن لهم فی سآئر الایام (۱۴) ; . . . هر میوه ای که همه مردم از آن می خورند، باید به خانواده اش بخوراند و در روزهای عید خوراک آنان را افزایش دهد، و چیزهایی برای آنان فراهم کند که در روزهای دیگر فراهم نمی کرده است .»

 

تهمت و سوء ظن هرگز 

۱۵- امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«لا تقذفوا نسآءکم فان فی قذفهن ندامه طویله وعقوبه شدیده (۱۵) ; به زنان خود تهمت نزنید [و نسبت ناروا ندهید]، زیرا در این کار، [برای شما] پشیمانی طولانی و کیفر سختی خواهد بود .»

 

خدا کند تو بیایی 

۱۶- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: 

«هلک بذی المروه ان یبیت الرجل عن منزله بالمصر الذی فیه اهله (۱۶) ; از جوانمردی دور است که [مردی] در شهری که خانواده اش هستند باشد، ولی در غیر خانه خود بخوابد .»

 

آداب ورود به خانه 

۱۷- امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«یسلم الرجل اذا دخل علی اهله واذا دخل یضرب بنعلیه ویتنحنح یصنع ذلک حتی یؤذنهم انه قد جآء حتی لا یری شیئا یکرهه (۱۷) ; هنگامی که مرد با خانواده اش برخورد می کند، [به آنان] سلام کند و هنگام ورود با صدای کفش و با سرفه کردن، خانواده اش را از آمدن خود با خبر کند، تا اینکه چیزی نبیند که او را ناخوش آید .»

 

در کنار همسر نشستن 

۱۸- پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند: 

«جلوس المرء عند عیاله احب الی الله تعالی من اعتکاف فی مسجدی هذا (۱۸) ; نشستن مرد در کنار خانواده اش، نزد خدای بزرگ دوست داشتنی تر از اعتکاف [و نشستن] در این مسجد من است .»

 

تا کنون لقمه در دهانش گذاشته ای؟ 

۱۹- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: 

«ان الرجل لیؤجر فی رفع اللقمه الی فی امراته (۱۹) ; مرد در برابر لقمه ای که در دهان زنش می گذارد پاداش می برد .» 

کتک نزن، فریاد نکش! 

۲۰- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله به یکی از زنان درباره حق زن بر شوهرش می فرمایند: 

«حقک علیه ان یطعمک مما یاکل ویکسوک مما یلبس ولا یلطم ولا یصیح فی وجهک (۲۰) ; حق تو بر شوهرت این است که از آنچه خود می خورد به تو غذا دهد، و از آنچه خود می پوشد تو را نیز بپوشاند، و به روی تو سیلی نزند و فریاد نکشد .»

 

 

دوم : اخلاق زن نسبت به همسر

 

زیور اطاعت به گردن آویز 

۲۱- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: 

«ان للرجل حقا علی امراته اذا دعاها ترضیه واذا امرها (۲۱) لا تعصیه ولا تجاوبه بالخلاف ولا تخالفه (۲۲) ; مرد حقی بر زنش دارد [و آن حق این است که] چنانچه او را صدا زند پاسخ دهد، و هنگامی که او را دستوری دهد سرپیچی نکند و پاسخ مخالف ندهد و با او مخالفت نورزد .»

 

باران عشق و محبت 

۲۲- امام رضا علیه السلام می فرمایند: 

«اعلم ان النسآء شتی فمنهن الغنیمه والغرامه و هی المتحببه لزوجها والعاشقه له … (۲۳) ; بدان که زنان گوناگونند، برخی از آنان دستاوردی گرانبها و تاوان [رنج های آدمی] هستند و این زن کسی است که به شوهرش محبت می کند و عاشق اوست .»

 

رضایت و شفاعت 

۲۳- امام باقر علیه السلام می فرمایند: 

«لا شفیع للمراه انجح عند ربها من رضا زوجها (۲۴) ; برای زن هیچ شفیعی نزد پروردگارش به اندازه رضایت شوهرش سودمندتر نیست .»

 

عطر مهر و محبت 

۲۴- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: 

«للرجل علی المراه ان تلزم بیته وتودده وتحبه وتشفقه وتجتنب سخطه وتتبع مرضاته وتوفی بعهده ووعده (۲۵) ; حق مرد بر زن این است که [زن] ملازم خانه او باشد، و به شوهرش دوستی و محبت و دلسوزی کند، و از خشم وی دوری گزیند، و آنچه را مورد رضایت اوست انجام دهد، و به پیمان و وعده وی وفادار باشد .»

 

سرانجام ناسپاسی 

۲۵- امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«ایما امراه قالت لزوجها: ما رایت قط من وجهک خیرا فقد حبط عملها (۲۶) ; هر زنی به شوهرش بگوید: من از تو هرگز خیری ندیدم، [ثواب] کارش از بین می رود .»

 

لجبازی هرگز 

۲۶- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: 

«خیر نسائکم الودود الولود المؤاتیه وشرها اللجوج (۲۷) ; بهترین زنانتان زنی است که با محبت، فرزندآور و سازگار باشد، و بدترین آنان زنی است که لجباز باشد .»

 

خشمگین کردن شوهر هرگز 

۲۷- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: 

«طوبی لامراه رضی عنها زوجها (۲۸) ; خوشا به حال زنی که شوهرش از او راضی باشد .»

 

اذیت نکن 

۲۸- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: 

«من کان له امراه تؤذیه لم یقبل الله صلاتها ولا حسنه من عملها حتی تعینه وترضیه وان صامت الدهر وقامت واعتقت الرقاب وانفقت الاموال فی سبیل الله وکانت اول من ترد النار ثم قال: وعلی الرجل مثل ذلک الوزر والعذاب اذا کان لها مؤذیا ظالما (۲۹) ; کسی که زنی دارد که [آن زن] به او آزار می رساند، خداوند نماز و کارهای نیک زن را نمی پذیرد تا اینکه به مرد کمک و او را راضی کند، اگر چه این زن تمام عمر را روزه بگیرد و نماز بخواند و بندگان را آزاد و دارایی [اش] را در راه خدا انفاق کند . و این زن نخستین کسی است که وارد آتش جهنم می شود . سپس حضرت فرمودند: مرد نیز چنین گناه و عذابی دارد اگر زنش را آزار رساند و [به او] ستم کند .»

 

نکات همسرداری مخصوص خانم های جوان (۳)

لیل استقبال نکردن مردها از راه حل دادن همسر :

مردها همیشه به دنبال رسیدن به اهداف و خواسته‌های خود هستند. آن‌ها همواره کارهایی انجام می‌دهند که قدرت و مهارت خویش را افزایش دهند. و برای آن‌ها قدرت، شایستگی، توانایی، و پیشرفت ارزش زیادی دارد. و فقط موفقیت و پیشرفت است که موجب خرسندی و رضایت خاطر آن‌ها می‌شود. ارائه توصیه نا به جا به مردان این تصور را در ذهن آن‌ها ایجاد می‌کند که شما این فکر را در مورد آن‌ها دارید که آن‌ها نمی‌دانند چه کار می‌کنند یا خودشان از پس کارشان بر نمی‌آیند. مردها نسبت به چنین رفتاری بسیار حساس هستند. پس سعی کنید که هیچ‌گاه حس ناتوان بودن به آن‌ها ندهید.

رابطه اعتیاد و رضایت زناشویی :

اعتیاد و رضایت زناشویی باهم ارتباط زیادی دارند. واقعیت این است که بسیاری از افراد سالم که دچار عدم رضایت زناشویی شده‌اند یعنی همسر نامناسب انتخاب نموده‌اند، به اعتیاد روی آورده و بسیاری از افراد معتاد نیز که همسر مناسب انتخاب نموده‌اند، موفق به ترک اعتیاد شده‌اند. افسردگی مزمن و احساس تنهایی و عدم دسترسی فرد به خواسته‌هایش، یکی از عوامل اصلی و زمینه‌ساز گرایش فرد به اعتیاد است. و در صورتی که زن به نیازهای روانی و عاطفی همسر توجه داشته باشد و به او احترام بگذارد، احساس تنهایی به مرد دست نخواهد داد و به سمت اعتیاد گرایش پیدا نخواهد کرد.

تأثیر زن در جلوگیری از اعتیاد مرد :

مرد همیشه تمایل دارد که احساس کند که از همسرش بالاتر است و اصولاً این احساس را داشته باشد که توانسته است زندگی مناسب و خوبی برای همسرش تأمین نماید. وقتی که زن از شوهر خود در مورد تمام مسائل انتقاد می‌کند، این احساس را در مرد به وجود میاورد که او شوهر مناسبی نبوده و این باعث خدشه دار شدن احساس مردانگی او می‌شود؛ این یکی از عواملی است که باعث می‌شود یک مرد از همسر و خانواده خود گریزان شود و به طرف دوستان خود گرایش پیدا کند، پدیده ای که اعتیاد یکی از نتایج ضروری و حتمی آن می‌تواند باشد. وقتی که شما از صفات و ویژگی‌های مثبت همسرتان تعریف و تمجید می‌کنید، بعد از مدتی کوتاه متوجه می‌شوید نه تنها آن صفات تقویت می‌شوند بلکه شوهرتان به تدریج سعی می‌کند که بقیه اعمال و رفتار خود را نیز بر طبق میل و سلیقه شما تغییر دهد. اگر مدتی با رفتارهای خود باعث تغییر رفتار شوهرتان شدید، انتظار نداشته باشید که این تغییرات تا پایان عمر ادامه پیدا کند، بلکه باید برای ادامه این رفتارها، از طریق اعمال و رفتار خود این نیرو را به شوهر انتقال دهید.

چگونگی تمجید مرد از طرف زن :

زن در تمجید و تعریف از مرد باید فقط ویژگی‌های مثبت واقعی او را دسته‌بندی کرده و از هرگونه تظاهر و دروغ به دور باشد؛ در تعریف کردن از او، پشتکار و مداومت داشته و به زمان انجام این اعمال (زمان تعریف و تمجید از مرد) توجه داشته باشد. مثلاً زمانی که افکار مرد بر روی موضوع خاصی متمرکزشده و یا به علت مسایل و مشکلات کار بیرون از منزل بی‌حوصله و عصبانی است، زمان مناسبی برای تعریف و تمجید از او نیست

نکات همسر داری مخصوص خانم های جوان (۲)

مرد خوب از دیدگاه زنان :

زیبایی معنوی مرد بیشتر مورد توجه زن است تا زیبایی ظاهری. همچنین زن از مرد توانا و نیرومند و پولدار و خوش‌رفتار و خوش‌لباس خوشش می‌آید. به همین علت زیبایی مرد از نظر زن بیشتر معنویات مرد و موقعیت اجتماعی اوست، و میل دارد که شوهرش دارای مقام یا صفت برجسته‌ای باشد که دیگران کمتر دارند.

تفاوت رفتار زن و مرد در هنگام بروز فشار روانی و ناراحتی :

زن‌ها در هنگام بروز فشار روانی و ناراحتی تمایل به حرف زدن و صحبت کردن دارند و فقط از طریق صحبت کردن احساس آرامش پیدا می‌کنند، اما مردها در هنگام ناراحتی و فشار روانی به گوشه‌ای پناه می برند و سکوت می‌کنند. وقتی یک مرد ناراحت می‌شود معمولاً ناراحتی خود را با دیگران در میان نمی گذارد بلکه در فکر فرو می‌رود و با خود سکوت می‌کند تا به یک راه‌حل دسترسی پیدا کند. وقتی به راه حل دسترسی پیدا می‌کند از احساس بسیار بهتری برخوردار می‌شود و به آرامش می‌رسد و اگر هم نتواند برای مشکل خود راه‌حلی پیدا کند با انجام فعالیت‌هایی مانند روزنامه خواندن و بازی‌های ورزشی سعی می‌کند خود را سرگرم کند.
راز پایداری عشق :

سعی کنید تمام صفات و ویژگی‌های مثبت همسرتان را به یادآورید؛ این صفات را برای او بازگو کنید و به خاطر داشتن او احساس افتخار نمایید. همیشه بدانید که همسر شما بهترین گزینه برای ازدواج با شما بوده است و از بین موارد بسیار زیاد شما او را انتخاب نموده‌اید. همسر شما همان فردی است که در روزهای ابتدای زندگی‌تان طاقت لحظه‌ای دوری از او را نداشتید؛ عشق و علاقه خود را به زبان اظهار نمایید.

علت تغییر عشق و علاقه در مردان :

عشق و علاقه یک خیابان دو طرفه است و هر قدر به همسرمان اظهار عشق و علاقه بیشتری بنماییم عشق و علاقه بیشتری نیز دریافت می‌کنیم. هیچ‌گاه برای افزایش عشق و محبت ورزی در زندگی دیر نیست. فقط نیازمند شناخت راهی تازه هستیم. این مفهوم ممکن است نشانه این واقعیت باشد که عشق و علاقه همسرتان به شما کاهش نیافته، بلکه نحوه رفتار نامناسب شما است که باعث یکنواختی زندگی و کمرنگ شدن عشق و دلسردی او شده است. و در واقع علت رفتارهای مناسب شوهرتان در درجه اول رفتار خوب شما بوده است، بنابراین شاید لازم باشد علت تغییر رفتار و عشق و علاقه در مردان را در تغییر رفتار خود پیدا کنید.

دلیل تمایل مردان به ازدواج مجدد و همسر دوم :

هیچ‌گاه با همسر خود نباید به گونه‌ای صحبت کنید که انگار یک کودک بدون احساس و بدون مسئولیت است، چون این اقدام بر خلاف خواسته او است. مرد خواهان زن و خانواده‌ای است که برای او احترام قائل شوند و به خاطر آن کسی که هست و کاری که می‌کند به او توجه نمایند. عدم احترام و داشتن رفتار کودکانه با همسر خود یکی از دلایلی است که مردها تمایل به ازدواج مجدد پیدا می‌کنند. هم چنین غافل شدن از همسرتان، دلیل دیگری برای تمایل مردان به ازدواج مجدد است و برای دوری از این مسئله، باید به نیازهای روانی و عاطفی همسرتان توجه نمایید تا دچار سرخوردگی و دلسرد شدن از شما نشود.

علت عدم اظهار عشق و علاقه از طرف مردان :

نحوه اظهار عشق و علاقه در زنان و مردان، جزء تفاوت‌های ذاتی زن و مرد محسوب می‌شود. دنیای ارتباط با مردان، دنیای عملی و دنیای ارتباط با زنان دنیای کلامی است. مردها نباید انتظار داشته باشند که زن‌ها مانند آن‌ها بیندیشند و مانند آن‌ها ارتباط برقرار کنند، بلکه باید با هر فردی به زبان خودش ارتباط برقرار کنیم. یعنی اینکه تنها راهی که مردان میتوانند به همسر خود نشان دهند که واقعا به او علاقه دارند، این است که عشق و علاقه خود را به صورت کلامی هم بیان نمایند. از طرف دیگر زن‌ها باید توجه داشته باشند که دنیای مردها، دنیای عمل است. و در واقع نه مردها به همسرشان بی توجه هستند و نه زن‌ها قدرناشناس هستند، بلکه آن‌ها برای بیان خود زبان متفاوتی دارند.

نکات همسرداری مخصوص خانم های جوان (۱)

ه گزارش نامه نیوز به نقل از دوکا، برای پی بردن به اینکه آیا رفتار خواستگار هنگام خواستگاری ظاهری و دروغین و یا واقعی و اصیل است، باید به رفتار و اعمال او با پدر و مادر و برادر و خواهر و دوستان او توجه کنید، یعنی اگر با پدر و مادر بد اخلاق و کم حوصله و در برخورد با شما صبور و خوش‌اخلاق است، این رفتار ظاهری و دروغین است. اگر به رفتار خواهرانش بسیار شکاک و بد دل بوده اما رفتارش با شما بسیار خوش‌بینانه است، این رفتار او به احتمال زیاد ظاهری و دروغین است. رفتارهای واقعی او رفتارهایی است که با اعضای خانواده‌اش دارد و مدتی بعد از ازدواج با شما هم همان‌گونه رفتار خواهد کرد.

چگونگی برخورد زنان در هنگام بی‌توجهی مردان :

اگر بعد از ازدواج رفتار مرد تغییر کرد و خصوصیات قبل را نداشت، راه حل این است که رفتار فعلی‌تان را با رفتار زمان آشنایی و خواستگاری مقایسه کنید؛ به احتمال زیاد متوجه می‌شوید که رفتار خودتان نیز خیلی تغییر کرده است. در زندگی مشترک هر تغییر رفتاری که از شوهرتان سر میزند، بازخوردی از تغییر رفتار خود شما می‌تواند باشد.اگر رفتار شوهرتان با شما بی‌عاطفه و یا معمولی است، این احتمال را بدهید که خود شما نیز با او این‌گونه رفتار کرده‌اید. اگر شوهرتان با شما صمیمی و مهربان است به این علت است که شما هم رفتار خوبی با او داشته‌اید. بنابراین باید در هر شرایطی رفتارتان با شوهرتان رفتار خوبی باشد؛ در هنگام تغییر رفتار همسر که به علت تغییر رفتار خودتان بوده است، مهر و محبت خود را به همسرتان افزایش دهید.

تأثیر صحبت از خواستگاران قبلی از طرف زن بر زندگی زناشویی :

اکثریت مردان معمولاً افرادی غیرتی و متعصب هستند. برای مرد کوچک‌ترین توجه همسرش به مرد دیگر به هیچ‌وجه قابل‌تحمل نیست. وقتی که برای او این احساس به وجود بیاید که همسرش به جز او به هیچ مرد دیگری توجه نمی‌کند، به کار و کوشش بیشتری می‌پردازد و به همسر خود اظهار عشق و علاقه بیشتری می‌نماید. وقتی که زن از خواستگاران قبلی صحبت می‌کند، یکی از اصلی‌ترین احساسات مرد که همان تکیه‌گاه بودن است را از بین می‌برد و با این عمل، به شوهر احساس حقارت و خود کم بینی دست می‌دهد و برای کم کردن عصبانیت خود، حتی به صورت دروغین هم ممکن است از تمایل به ازدواج مجدد و یا دوست شدن با یک شخص سوم صحبت نماید، و این موضوعی است که برای هیچ زنی قابل‌تحمل نیست. در این شرایط عشق و علاقه شوهر از بین می‌رود و تمایل به روابط جنسی با همسر کم می‌شود و به فکر انتقام‌جویی می‌افتد.

زن خوب از دیدگاه مردان :

مرد به عنوان همسر، زن زیبا و خوش‌رفتاری که به عفت و عصمت نیز شناخته شده است زا مورد توجه قرار خواهد داد. مرد تنها با زیبایی طبیعی زن خشنود نمی‌شود و مایل است که زن به کمک آرایش و لباس، خود را برای او در منزل زیبا کند. مرد از زن مطیع خوشش می‌آید و به علت غروری که دارد مایل است زن نظریات او را در مسائل مربوط به زندگی مشترک انجام دهد. همچنین مرد از زن صمیمیت و وفا می‌خواهد و از زن متواضع خوشش می‌آید. تکبر و تواضع دو حربه موثر زن است که بایستی هر کدام را در جای خود استعمال نماید. برای اینکه از تجاوز دیگران در امان باشد، بهتر از تکبر و غرور پایگاهی ندارد، اما درباره شوهر خویش و زندگی زناشویی باید متواضع بوده و بداند که برای یک عمر با مردی شریک شده است.

همسرداری با روشهای عاشقانه

۱- هميشه نسبت به هم مؤدب باشيد، اين كار بسيار آسان است و در كيفيّت روابط‌‌تان تفاوت چشم‌گيري ايجاد مي‌كند.

۲- زماني كه براي نخستين بار همسرتان را ديديد و عاشقش شديد را به ياد بياوريد و نامه عاشقانه‌اي برايش بنويسيد و طي آن جزئيات آن خاطره را برايش بازسازي نماييد.

۳- داخل اتومبيل همسرتان يادداشتي بگذاريد كه روي آن نوشته شده : «عشق توست كه چرخ‌هاي دنيا را مي‌چرخاند».

۴- وقتي در هواي سرد با هم قدم مي‌زنيد كت‌تان را درآورده و بر روي شانه‌هايش بيندازيد.

۵- به او بگوييد با تمام افرادي كه تاكنون ديده‌ايد تفاوت چشم‌گيري دارد. اين موضوع در روابط‌تان تحوّل شگفت‌انگيزي به وجود خواهد آورد.

(يك زن خوب، الهام‌بخش مرد است. يك زن فوق‌العاده، نظر مرد را جلب مي‌كند، يك زن زيبا، مرد را شيفته خود مي‌كند. يك زن دل‌سوز، قلب مرد را مي‌ربايد…)
۶- به پاس قدرداني از زحماتش، دستش را ببوسيد.

۷- فكر كنيد كه ديگر محبوب‌تان را نخواهيد ديد و پس از آن نامه عاشقانه بلندبالايي برايش بنويسيد و به او بگوييد او و عشقش براي شما چه معنا و جايگاهي دارد.

۸- در كمد لباس‌هايش عطر بپاشيد.

۹- اگر دلتان مي‌خواهد احساساتي برخورد كند، شما نيز با او احساساتي‌تر باشيد.

۱۰- زمان، دل‌هاي شكسته را درمان مي‌كند!

۱۱- به نقطه ضعف‌هاي همسرتان پي ‌ببريد و زماني كه بين شما مشكلي پيش مي‌آيد، انگشت روي آنها نگذاريد.

۱۲- دفترچه‌اي از حوادث جالبي كه برايتان رخ داده است درست كنيد و زماني كه او نياز به كمي تجديد روحيه و تفريح دارد آن را در اختيارش بگذاريد.

۱۳- همين امشب به هنگام صرف شام در دهان همسرتان لقمه بگذاريد.

۱۴- با او مانند يك انسان رفتار كنيد نه يك شيء.

۱۵- با او به عنوان مهم‌ترين شخصيّت دنيا برخورد كنيد.

(در صورتي كه با افرادي كه دوستشان داريد هم‌دردي كنيد، آنها بيشتر مجذوب شما مي‌شوند).
۱۶- براي حفظ سلامتي‌اش از هيچ‌كاري دريغ نكنيد.

۱۷- وقتي روز بدي را پشت سر گذاشته‌ايد سرتان را روي شانه‌هاي او بگذاريد و يك دل سير گريه كنيد.

۱۸- با همديگر از فرزندانتان مراقبت كنيد.

۱۹- هرگاه مي‌خواهد از خانه خارج شود تا جلوي در خانه دنبالش رفته و او را بدرقه كنيد.

۲۰- هرگاه يك مشاجره لفظي بين شما پيش آمد زود همه چيز را فراموش كنيد.

همسرداری ۲

همسرانی که بالغ نشده اند

افراد نابالغ مسئولانه و سنجیده ندارند و خود را در جایگاه کودک قرار می دهند. طوری که شما به عنوان همسر آنها مجبور می شوید نقش والد را بپذیرید. آنها نه تنها وظایف شخصی خود را انجام نمی دهند بلکه مسئولیت های زندگی مشترک را هم به دوش نمی گیرند. در کارهای اقتصادی واقعا بی مسئولیتند. حساب دخل و خرج خود را ندارند، همواره از دیگران پول قرض می کنند، به لحاظ اقتصادی هیچ برنامه ای ندارند و تمام پول خود را خرج خرید اجناس غیر ضروری می کنند.
با وجودی که می خواهند ازدواج کنند، اما اعتبار مالی مناسب این کار را ندارند. مرتب شغل عوض می کنند و هیچ شغلی را برای مدت قابل ملاحظه ای نمی توانند حفظ کنند و مدام بیکار می شوند. آنها وقتی قرض می گیرند به فکر پس دادن پول مردم نیستند یا پس دادن آن را به دیگران مثلا پدر و مادرشان واگذار می کنند و وقتی پول دارند، صبر می کنند تا تمام شود و بعد به فکر کار و تلاش دوباره می افتند. برخورد فرد یا مسایل اقتصادی و مالی یکی از بهترین نشانه های «بلوغ» است چرا که کودکان نه می توانند پول بدست آورند و نه می دانند که چگونه خرج کنند.

همسران غیر قابل اعتماد
این افراد، قول می دهند و به آن عمل نمی کنند. همیشه همه چیز را فراموش می کنند. مسامحه کارند و دایم کارها را به تعویق می اندازند. نمی توان روی آنها حساب کرد چرا که در گذشته به دفعات شما را مأیوس کرده اند. وقتی با چنین فردی سر و کار داشته باشید دایم باید کارهایش را به او یادآوری کنید. کارهای او را برایش انجام دهید و مدام به خاطر ندانم کاری های او از دیگران عذرخواهی کنید و کارهای او را توجیه کنید. نمی توانید زندگی را به او بسپارید یا انتظار داشته باشید در غیاب شما از خانه و بچه و اوضاع روزمره مراقبت کند. او به هیچ وجه قابل اتکا نیست.

همسران غیر حامی
هدف از ازدواج، داشتن یک حامی عاطفی در زندگی است اما آدم هایی که حمایت گر نیستند و نمی توان به آنها اتکا کرد، یکی از کسانی هستند که به شدت روی اعصابتان راه می روند و به شما احساس ناکامی می دهند.

همسران بی انگیزه
فردی که بی انگیزه و بی هدف است، زندگی را باری به هر جهت خواهد گذراند. با او نمی توانید برای امروز و فردایتان برنامه ریزی کنید. او هیچ چیز از دنیا نمی خواهد و هر چه پیش آید، خوشاید سر می کند. اغلب منتظر است کسی از راه برسد و به او انگیزه بدهد تا این که بتواند کاری انجام دهد. باید همیشه او را هل بدهید و عین یک کودک برای انجام امور عادی زندگی، تشویقش کنید. هیچ هدف و سمت و سوی خاصی را در زندگی دنبال نمی کند. به سختی برای آینده برنامه ریزی می کند. تصمیم گیری در مورد همه چیز را به بعد موکول می کند. از روبرو شدن با مشکلات و حل آنها سرباز می زند. همیشه منتظر است تا شانس به او رو کند.